månadsarkiv: maj 2012

Inbjudan och kallelse till FBSK:s årsmöte den 10/6-12.

Det är dags för årsmöte i Falun Borlänge SK. Mötet genomförs den 10/6-12 kl. 16.00 på Haganäs. Vid samma tillfälle tänkte vi även ge en information om klubbens verksamhet där såväl backspegel som framtid presenteras.
I bifogat dokument hittar du ytterligare detaljer, särskilt viktigt om du inte kan delta att du hittar en kompis som kan lämna din fullmakt, detta för att få ett bra deltagande vid årsmötet.

Styrelsen hälsar nya som gamla medlemmar välkomna!

Kallelse och inbjudan

Falun Borlänge SK, årsmöte och informationsträff

Tid och plats
Haganäs 2012-06-10 kl.16.00 – 19.00

__________________________________________________________________________________

Program

16.00     Årsmötesförhandlingar
– Dokument delas ut vid mötet

17.00     Enklare förtäring

17.30     Information
– Backspegel
– Framtid
– Bra att veta om klubben

Att tänka på som deltagare vid årsmöte och informationsträff

– Anmälan om deltagande (gäller såväl årsmöte som informationsträff) skickas till larserik.glannerud@gmail.com senast den 1/6-12, detta för att kunna skapa bra förutsättningar för mötet och träffen.
– För att veta att vi får ett bra deltagande vid årsmötet så ber vi er att nyttja fullmakt om ni inte kan delta. Fyll i enligt nedan, skriv under och lämna till den som ni vet kommer att delta och som ni tycker ska företräda er.

Välkommen!
Styrelsen

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

FULLMAKT

Jag överlåter till…………………………………………………………………………………………………
att föra min talan vid årsmötet i Falun Borlänge SK den 10/6-12.

_____________________________
Underskrift