Medlemskap

Vill du bli medlem i Falun Borlänge SK?
Medlemskapet gäller 1 juli – 30 juni
Du sätter in 250 SEK på bankgiro 5128-3893

När du betalar in ska du skriva:
Ditt namn samt ”medlemsavgift” som referens på inbetalningen.

Du ska också skicka ett mail till sportkommitten.falunborlangesk@telia.com där du skriver:
Medlemskap Falun Borlänge SK
Namn:
Personnummer:
Mailadess:
Adress:
Telnr: