Stadgar

Stadgar för Falun Borlänge Skidklubb

Stadgar FBSK 2015-09-13_5.0

Stadgarna ligger i formatet PDF, kan du inte öppna dem saknar du antagligen adobe reader. Det kan du enkelt ladda ner här.